Kursevi MS Office

Kursevi MS Office su namjenjeni ljudima koji se slabo snalaze sa računarom ili žele da unaprede svoje znanje kako bih lakše obavljali poslovne zadatke u firmama. Uz poznavanje MS Office paketa ubrzavate svoj rad što će Vas dovesti do toga da budete srećniji na svome radnom mjestu.
Nakon završetka kursa i položenog završnog ispita ostvarujete pravo na BESPLATAN SERTIFIKAT.

MS Office kursevi

MS Office kursevi su podijeljeni u različite grupe. Od kursa za početnike koji je namijenjen ljudima koji se slabo ili gotovo nikako ne snalaze sa računarom, do ljudi koji žele da unaprijede svoje znanje iz MS Office paketa.