MS Office - osnovni

Kurs poznavanja rada na računaru

Kurs poznavanja rada na racunaru icon

Na ovom kursu će Vas naši predavači naučiti sve ono što treba znati informatički pismena osoba te će Vam prenijeti znanja kojim ćete se moći dokazati svakoj osobi nezavisno od toga koliko je ona informatički pismena. Takodje, naučićemo Vas i kako da kvalitetno organizujete podatke u računaru, kako da se nesmetano služite Windows operativnim sistemom, kako da koristete Internet, ali i kako da profesionalno vršite obradu teksta i organizaciju i analizu podataka u Excel-u (spajanje ćelija, kreiranje formule, funkcija, razdvajanje ćelije i sl.).

Cijene kurseva

U zavisnosti od broja časova i broja polaznika cijene su različite za različite vrste obuke. U tabeli ispod možete pogledati tačne cijene za svaku vrstu obuke.

Našim polaznicima smo omogućili i plaćanje u ratama.

VRSTA OBUKE BROJ ČASOVA CIJENA OBUKE
Grupna 20 160 KM
Individualna 12 280 KM
Grupna Online 20 140 KM
Individualna Online 16 240 KM

Nudimo popuste za vjerne polaznike koji nakon nekog završenog kursa i sledeći upišu kod nas. Takođe, nudimo Vam mogućnost grupnog popusta ukoliko neki kurs upišete sa nekim od svojih prijatelja, poznanika ili članova porodice.

Plan rada:

 • Microsoft Windows
  • Uključenje, restartovanje i isključenje računara
  • Radna površina, desktop, ikone i taskbar
  • Prozori i rad sa prozorima
  • Podešavanje datuma i vremena
  • Podešavanje miša i tastature
  • Podešavanje ekrana
  • Upoznavanje sa ostalim mogućnostima Control Panel-a
 • Organizacija podataka u računaru
  • Upoznavanje sa Windows Explorerom i načinima njegovog pokretanja
  • Kreiranje foldera i podfoldera
  • Promjena imena foldera i fajlova
  • Brisanje foldera i fajlova
  • Brisanje i povratak foldera i fajlova iz korpe za otpatke
  • Kreiranje prečica
  • Kopiranje i premještanje foldera i fajlova
  • Brisanje sadržaja iz korpe za otpatke
  • Kompresija i dekompresija foldera
 • Microsoft Word
  • Pokretanje Microsoft Word-a
  • Osnovni elementi programskog prozora
  • Promjena tastature
  • Unošenje teksta
  • Upoznavanje se tasterima na tastaturi
  • Markiranje i selekcija
  • Kopiranje i premještanje teksta
  • Korištenje alatke Format painter
  • Brisanje teksta
  • Unos simbola
  • Alatke Undo i Redo
  • Alatke Find i Replace
  • Podešavanje stranice
  • Orijentacija stranice
  • Veličina stranice
  • Podešavanje margina
  • Kreiranje teksta u kolonama
  • Rad sa paragrafima
  • Formatiranje teksta
  • Oblik i veličina slova
  • Naglašavanje teksta
  • Alatke Superscript i Subscript
  • Boja slova
  • Napredna podešavanja sekcije Font
  • Poravnanje teksta
  • Razmak između pasusa i redova
  • Dodavanje okvira oko teksta
  • Dodavanje boje oko teksta
  • Alatke za nabrajanja
  • Kreiranje futnota
  • Kreiranje hedera i futera
  • Numerisanje stranica
  • Okvir oko stranice
  • Pozadinska boja stranice
  • Veliko početno slovo
  • Kreiranje tabela
  • Umetanje i brisanje redova i kolona
  • Spajanje ćelija
  • Razdvajanje ćelija
  • Brisanje redova, kolona i tabele
  • Umetanje slika u tekst
  • Dodavanje nove stranice
  • Priprema stranice za štampanje
  • Snimanje dokumenta
 • Microsoft Excel
  • Pokretanje Microsoft Excela
  • Zatvaranje Microsoft Excela
  • Osnovni elementi programskog prozora
  • Unos, brisanje i editovanje podataka u ćelije
  • Selektovanje ćelija
  • Alatka Fill
  • Formatiranje ćelija - Format cells
  • Selektovanje listova
  • Imenovanje listova
  • Dodavanje novih listova
  • Brisanje listova
  • Kopiranje i premještanje
  • Selektovanje redova i kolona
  • Umetanje novih redova i kolona
  • Brisanje redova i kolona
  • Podešavanje visine redova i širine kolona
  • Sakrivanje kolona i redova
  • Zamrzavanje i odmrzavanje redova i kolona
  • Sortiranje podataka
  • Filtriranje podataka
  • Formule i funkcije
  • Kreiranje formula
  • Upotreba funkcija
  • Prikaz formula i funkcija u ćelijama
  • Grafikoni
  • Osnovni elementi grafikona
  • Kreiranje grafikona
  • Editovanje grafikona
  • Štampanje dijelova tabele
  • Štampanje radnog lista

Testiranje i sertifikacija

Svi polaznici koji kod nas završe kurs imaju besplatno testiranje njihovog znanja. Ukoliko polože test imaju i besplatnu sertifikaciju. Prolaznost na prvom testu je 90%, što nam je za pohvalu. Potrebno je samo da radite i da se trudite i rezultati će stići sami od sebe.

Testiranje

Testiranje se vrši tako što polaznici dobiju zadatak koji treba da završe u dogovorenom roku. Nakon dostavljanja zadatka, predavač će izvršiti procjenu kvaliteta završnog rada.

Sertifikacija

Ukoliko polaznik uspješno završi završni rad, stiče pravo na besplatan sertifikat koji će mu se dostaviti u dogovorenom roku.

Često postavljana pitanja

Ne. Ovaj kurs je namjenjen svima koji se slabo ili skoro nikako ne snalaze sa računarom.
Ukoliko poznajete osnove rada na računaru, mi ćemo testirati Vaše znanje i možete upisati napredniji MS Office kurs
Naravno. Ukoliko Vam je potreban sertifikat kojim trebate da potvrdite svoje znanje rada na računaru, pogledajte našu stranicu Sertifikacija
Svi naši polaznici će dobiti materijale za učenje, a naši predavači će Vam biti dostupni putem e-mail kontakta da Vam pomognu i daju sugestije gdje griješite. Odgovaramo u najkraćem mogućem roku na sve Vaše upite.
Većinom će biti u poslijepodnevnim časovima, njih ćemo na osnovu želja i potreba većine polaznika nakon konsultacija sa svim polaznicima odrediti za grupnu i online obuku, dok će se termin individualne obuke u potpunosti prilagoditi polazniku.
Kontakt sa nama možete ostvari telefonom (+387 66 442 248), email-om (info@informatickikursevi.com), popunjavanjem kontakt forme na OVOM LINKU ili lično dolaskom na našoj adresi (Gavre Vučkovića br. 4, zgrada Jevrejskog kulturnog centra, Banja Luka).

MS Office osnovni kurs

Vještine koje ćete naučiti:

 • Microsoft Windows (osnovna podešavanja Windows operativnog sistema)
 • Organizacija podataka u računaru (manipulacija vašim fajlovima i folderima)
 • Microsoft Word (program za obradu teksta) – osnovni nivo
 • Microsoft Excel (program za tabelarne proračune) – osnovni nivo

Broj časova: 12 - 20

VEĆ OD

140 KM

Prijavi se
Zoran Janković

Zoran Janković, predavač kursa ms office

Profesor informatike. Posjeduje 5 godina iskustva u razvoju Java mobilnih aplikacija, 12 godina iskustva u radu kao profesor informatike. Pored edukacije koju vodi u oblasti razvoja Android aplikacija posjeduje i ECDL sertifikat. Dugogodišnje iskustvo je garancija da ćete kao polaznik u našoj školi dobiti samo najbolje. Završio Fakultet Informacionih Tehnologija i Filozofski Fakulte u Banjoj Luci.

Prijava na kurs

Možete se prijaviti na kurs i putem kontakt telefona: +387 66 442 248 ili popunjavanjem forme ispod.

Vrste obuke

Grupna obuka

Osnovna prednost ovog vida obuke je grupna atmosfera koju pojedinci trebaju da bi ih ona podstakla na neki rad (npr. neki od nas nemaju motivaciju za trening kod kuće, ali kada odemo u teretanu i vidimo kako drugi treniraju onda i mi dobijemo motivaciju), zanimljivije je (uvijek je neko raspoložen za neku zabavu, neko smiješno pitanje ili pitanje kojeg se Vi možda ne bi sjetili u datom trenutku, konstataciju…), širi je krug informacija (više ljudi = više informacija, što nam može pomoći u praćenju najnovijih trendova, završetku nekog zadatka, otkrivanju vlastitih pogrešaka, ali i učenju na tuđim itd).

Individualna obuka

Sva pažnja i vrijeme predavača je posvećeno samo Vama, brže učite, predavač se može prilagoditi Vašem nivou znanja čime znatno štedite vrijeme i novac, imate mogućnost uticaja na plan i program rada, tj. birate samo one teme koje Vas interesuju, na osnovu izabranih tema ostavljate mogućnost nama da Vam dodijelimo predavača koji je ekspert za te oblasti. Na prvi pogled ovo je skuplja obuka, ali je u stvari jeftinija za ljude kojima ove prednosti znače za brži napredak i bolje usvajanje znanja.

Online obuka

UŽIVO: štedi vrijeme i novac, fokus na predavanje je veći (neki ljudi ne vole buku, galamu, kao i konstatacije i pitanja drugih ljudi koja im mogu narušiti koncetraciju), komfor kućnog ambijenta. Takođe postoji i niz prednosti online predavanja uživo u odnosu na online kurseve koji nisu uzivo na kojima pregledamo snimak nekog snimljenog predavanja. Neke od tih prednosti su: bolja i brža komunikacija sa predavačima, mogućnost uticaja na plan i program rada, predavanja su na našem jeziku, predavačima Vam pregledaju i objašnjavaju zadatke koje imate nakon predavanja, ne daju Vam samo gotova rješenja zadataka bez objašnjenja itd.