Access kurs - plan rada, cijene i sertifikacija

Microsoft Access je veoma moćan program za pravljenje jednostavnih i složenih (relacionih) baza podataka koji je najpogodniji za upotrebu u malim i srednjim preduzećima.
Nakon završetka kursa i položenog završnog ispita ostvarujete pravo na BESPLATAN SERTIFIKAT.

Kurs Access

Microsoft Access je veoma moćan program za pravljenje jednostavnih i složenih (relacionih) baza podataka koji je najpogodniji za upotrebu u malim i srednjim preduzećima. Naime, radi se o tome da se u nekom sistemu kao što je npr. fakultet identifikuju objekti. Kada identifikujemo objekte mi osobine tih objekata smještamo u tabele podataka koje medjusobno povezujemo preko primarnih i vanjskih ključeva dobijajući na taj način relacionu bazu podataka na koju zatim možemo slati upite.

Nakon završetka ovog kursa i Vi ćete biti u mogućnosti da značajno smanjite vrijeme koje Vam je ranije bilo potrebno za dobijanje informacija iz odredjenog skupa podataka i da na mnogo efikasniji i produktivniji način organizujete svoje podatke.

Plan rada:

Na ovom kursu ćete naučiti

  • kreiranje jednostavnih tabela u vidu baza podataka
  • kreiranje jednostavnih i složenih upita na baze
  • kreiranje jednostavnih i složenih izvještaja

Plan rada - PDF

Čovjek radi na laptopu, a na displeju se vidi logo Access programa

Cijene kurseva

U zavisnosti od broja časova i broja polaznika cijene su različite za različite vrste obuke. U tabeli ispod možete pogledati tačne cijene za svaku vrstu obuke.

Svim polaznicima smo omogućili i plaćanje na 2 jednake rate od kojih se prva uplaćuje na početku, a druga će biti na polovini kursa.

Vrsta obuke Broj časova Cijena
20 150 KM
12 260 KM

Nudimo popuste za vjerne polaznike koji nakon nekog završenog kursa i sledeći upišu kod nas. Takođe, nudimo Vam mogućnost grupnog popusta ukoliko neki kurs upišete sa nekim od svojih prijatelja, poznanika ili članova porodice.

Testiranje i sertifikacija

Svi polaznici koji kod nas završe kurs imaju besplatno testiranje njihovog znanja. Ukoliko polože test imaju i besplatnu sertifikaciju. Prolaznost na prvom testu je 90%, što nam je za pohvalu. Potrebno je samo da radite i da se trudite i rezultati će stići sami od sebe.

Testiranje

Testiranje se vrši tako što polaznici dobiju zadatak koji treba da završe u dogovorenom roku. Nakon dostavljanja zadatka, predavač će izvršiti procjenu kvaliteta završnog rada.

Sertifikacija

Ukoliko polaznik uspješno završi završni rad, stiče pravo na besplatan sertifikat koji će mu se dostaviti u dogovorenom roku.

Prijava na kurs

Možete se prijaviti na kurs i putem kontakt telefona: +387 66 442 248 ili popunjavanje forme ispod.

Često postavljana pitanja

Za upis ovog kursa potrebna je osnovna informatička pismenost.
Svi naši polaznici će dobiti materijale za učenje, a naši predavači će Vam biti dostupni putem e-mail kontakta da Vam pomognu i daju sugestije gdje griješite. Odgovaramo u najkraćem mogućem roku na sve Vaše upite.
Većinom će biti u poslijepodnevnim časovima, njih ćemo na osnovu želja i potreba većine polaznika nakon konsultacija sa svim polaznicima odrediti za grupnu i online obuku, dok će se termin individualne obuke u potpunosti prilagoditi polazniku.
Kontakt sa nama možete ostvari telefonom (+387 66 442 248), email-om ([email protected]), popunjavanjem kontakt forme na OVOM LINKU ili lično dolaskom na našoj adresi (Gavre Vučkovića br. 4, u sklopu Jevrejskog Kulturnog Centra, Banja Luka).

Kurs Access

Samo oni koji žele da svaki dan otvaraju, uporedjuju i pregledaju po nekoliko desetina ili stotina tabela podataka kako bi došli do neke informacije na ovo pitanje će dati odgovor NE. Microsoft Access je veoma moćan program za pravljenje jednostavnih i složenih (relacionih) baza podataka koji je najpogodniji za upotrebu u malim i srednjim preduzećima. Naime, radi se o tome da se u nekom sistemu kao što je npr. fakultet identifikuju objekti. Kada identifikujemo objekte mi osobine tih objekata smještamo u tabele podataka koje medjusobno povezujemo preko primarnih i vanjskih ključeva dobijajući na taj način relacionu bazu podataka na koju zatim možemo slati upite.

Uz pomoć tih upita na baze iz nekoliko stotina tabela za par sekundi možemo dobiti podatke koje tražimo. Nadam se da smo Vam uspjeli približiti sve ono što ćemo raditi tokom ove obuke i da ćemo Vam biti u mogućnosti pomoći da podignete svoju produktivnost i efikasnost na neki viši nivo sa znanjem stečenim tokom ove obuke.

Nakon završetka ovog kursa i Vi ćete biti u mogućnosti da značajno smanjite vrijeme koje Vam je ranije bilo potrebno za dobijanje informacija iz odredjenog skupa podataka i da na mnogo efikasniji i produktivniji način organizujete svoje podatke.

Morate da znate da je znanje Excel-a, Word-a i Access-a danas više nego neophodno u sve više kompanija u svijetu kao i u privatnom životu. Sigurni smo da će Vam ovaj kurs pomoći da to znanje i steknete uz naše predavače koji već godinama koriste ovaj alat u svom svakodnevnom radu.

Ukoliko budete trebali još podataka o našim obukama, stojimo Vam na raspolaganju.

Vrste obuke

Grupna obuka

Osnovna prednost ovog vida obuke je grupna atmosfera koju pojedinci trebaju da bi ih ona podstakla na neki rad (npr. neki od nas nemaju motivaciju za trening kod kuće, ali kada odemo u teretanu i vidimo kako drugi treniraju onda i mi dobijemo motivaciju), zanimljivije je (uvijek je neko raspoložen za neku zabavu, neko smiješno pitanje ili pitanje kojeg se Vi možda ne bi sjetili u datom trenutku, konstataciju…), širi je krug informacija (više ljudi = više informacija, što nam može pomoći u praćenju najnovijih trendova, završetku nekog zadatka, otkrivanju vlastitih pogrešaka, ali i učenju na tuđim itd).

Individualna obuka

Sva pažnja i vrijeme predavača je posvećeno samo Vama, brže učite, predavač se može prilagoditi Vašem nivou znanja čime znatno štedite vrijeme i novac, imate mogućnost uticaja na plan i program rada, tj. birate samo one teme koje Vas interesuju, na osnovu izabranih tema ostavljate mogućnost nama da Vam dodijelimo predavača koji je ekspert za te oblasti. Na prvi pogled ovo je skuplja obuka, ali je u stvari jeftinija za ljude kojima ove prednosti znače za brži napredak i bolje usvajanje znanja.