SolidWorks kurs - plan rada, cijene i sertifikacija

Svi polaznici će na kraju ove obuke biti sposobni da sami mogu sami obaviti projektovanje djelova neke mašine ili nekog gotovog proizvoda.
Nakon završetka kursa i položenog završnog ispita ostvarujete pravo na BESPLATAN SERTIFIKAT.

SolidWorks kurs

Svi polaznici će na kraju ove obuke biti sposobni da sami mogu sami obaviti projektovanje djelova neke mašine ili nekog gotovog proizvoda. Naši iskusni predavači potrudiće se da Vam prenesu praktična znanja, sve ono što su oni godinama izučavali, kako bi na kraju obuke bili sposobni odmah da se zaposlite. Vjerujte potražnja za ljudima koji znaju neku od CAD / CAM tehnologija u koje spada i Solidworks je velika te Vam to neće biti problem.

Plan rada:

Na ovom kursu ćete naučiti

 • Osnove upoznavanja sa programom SolidWorks
 • Raspored elemenata na ekranu programa SolidWorks
 • Opis osnovnih koncepata konstruktivne geometrije
 • Kreiranje binarnog stabla i osnovni opis bulovih operacija
 • Kreiranje geometrijskih relacija
 • Primjena geometrijskih relacija
 • Upoznavanje sa suštinom BORN tehnike i naučiti primjenu ove tehnike
 • Koncept i korištenje referentne geometrije
 • Kako kreirati simetrične elemente
 • Razumijevanje koncepta na osnovu kojih su definisani različiti alati za 3D projektovanje
 • Uraditi 3 modela sa kompletnim radioničkim crtežima
 • Upoznati komande
 • Razumijevanje metodologije za modeliranje sklopa

Plan rada - PDF

Momak za laptopom sa naočarama crta u Solidworks programu

Cijene kurseva

U zavisnosti od broja časova i broja polaznika cijene su različite za različite vrste obuke. U tabeli ispod možete pogledati tačne cijene za svaku vrstu obuke.

Svim polaznicima smo omogućili i plaćanje na 2 jednake rate od kojih se prva uplaćuje na početku, a druga će biti na polovini kursa.

Vrsta obuke Broj časova Cijena
34 270 KM
22 450 KM

Nudimo popuste za vjerne polaznike koji nakon nekog završenog kursa i sledeći upišu kod nas. Takođe, nudimo Vam mogućnost grupnog popusta ukoliko neki kurs upišete sa nekim od svojih prijatelja, poznanika ili članova porodice.

Testiranje i sertifikacija

Svi polaznici koji kod nas završe kurs imaju besplatno testiranje njihovog znanja. Ukoliko polože test imaju i besplatnu sertifikaciju. Prolaznost na prvom testu je 90%, što nam je za pohvalu. Potrebno je samo da radite i da se trudite i rezultati će stići sami od sebe.

Testiranje

Testiranje se vrši tako što polaznici dobiju zadatak koji treba da završe u dogovorenom roku. Nakon dostavljanja zadatka, predavač će izvršiti procjenu kvaliteta završnog rada.

Sertifikacija

Ukoliko polaznik uspješno završi završni rad, stiče pravo na besplatan sertifikat koji će mu se dostaviti u dogovorenom roku.

Prijava na kurs

Možete se prijaviti na kurs i putem kontakt telefona: +387 66 442 248 ili popunjavanje forme ispod.

Često postavljana pitanja

Kurs je namjenjen početnicima. Potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru, a nije potrebno poznavanje SolidWorks programa.
SolidWorks koriste mašinski inženjeri razrađuju svoje nove ideje i realizuju ih u obliku virtuelnih prototipova ili modela punih tela, velikih sklopova, podsklopova, detalja i crteža. Pomoću Solidworks-a moguće je da 2D i 3D skicu pretvorite u model punog tela pomoću jednostavnih, ali visokoefikasnih alatki za modelovanje.
Svi naši polaznici će dobiti materijale za učenje, a naši predavači će Vam biti dostupni putem e-mail kontakta da Vam pomognu i daju sugestije gdje griješite. Odgovaramo u najkraćem mogućem roku na sve Vaše upite.
Većinom će biti u poslijepodnevnim časovima, njih ćemo na osnovu želja i potreba većine polaznika nakon konsultacija sa svim polaznicima odrediti za grupnu i online obuku, dok će se termin individualne obuke u potpunosti prilagoditi polazniku.
Kontakt sa nama možete ostvari telefonom (+387 66 442 248), email-om ([email protected]), popunjavanjem kontakt forme na OVOM LINKU ili lično dolaskom na našoj adresi (Gavre Vučkovića br. 4, u sklopu Jevrejskog Kulturnog Centra, Banja Luka).

SolidWorks kurs

Program Solidworks pripada CAD / CAM (skraćenica za engleske pojmove computer-aided design / computer-aided manufacturing (kompjuterski potpomognuti dizajn / kompjuterski potpomognuta izrada) ) tehnologijama i on služi za mašinsko projektovanje i automatizaciju procesa koji su zasnovani na parametarskom modelovanju punih tela. Omogućava da mašinski inženjeri razrađuju svoje nove ideje i realizuju ih u obliku virtuelnih prototipova ili modela punih tela, velikih sklopova, podsklopova, detalja i crteža. Pomoću Solidworks-a moguće je da 2D i 3D skicu pretvorite u model punog tela pomoću jednostavnih, ali visokoefikasnih alatki za modelovanje.

Za sve što se uradi u Solidworksu moguće je uraditi tehnički crtež, kako pojedinačnih dijelova tako i sklopova. Ovaj program nam omogućava crtanje i izradu raznih modela od lima, kao i nakon svega toga dobijanje razvijenog omotača željenog modela što je jako korisno za izradu istog na presama, jer nam program prikaže sve linije za savijanja bez kojih je radnik na presi bespomoćan.

Program nam dozvoljava da izaberemo željeni materijal, što nam je korisno jer nakon završenog posla možemo dobiti težinu odredjene konstrukcije koja je u većinu slučajave veoma bitna.

U doba kada kompanije nastoje da automatizuju svaki pojedinačni dio procesa rada znanje ovog programa je veoma bitno iz razloga što im prije svega neko treba projektovati i napraviti mašine pomoću kojih će tu automatizaciju izvšiti, a zatim im treba neko ko će crtati sve ono što ta mašina bude proizvodila.

Svi polaznici će na kraju ove obuke biti sposobni da sami mogu sami obaviti projektovanje djelova neke mašine ili nekog gotovog proizvoda. Naši iskusni predavači potrudiće se da Vam prenesu praktična znanja, sve ono što su oni godinama izučavali, kako bi na kraju obuke bili sposobni odmah da se zaposlite. Vjerujte potražnja za ljudima koji znaju neku od CAD / CAM tehnologija u koje spada i Solidworks je velika te Vam to neće biti problem.

Ukoliko budete trebali još podataka o našim obukama, stojimo Vam na raspolaganju.

Vrste obuke

Grupna obuka

Osnovna prednost ovog vida obuke je grupna atmosfera koju pojedinci trebaju da bi ih ona podstakla na neki rad (npr. neki od nas nemaju motivaciju za trening kod kuće, ali kada odemo u teretanu i vidimo kako drugi treniraju onda i mi dobijemo motivaciju), zanimljivije je (uvijek je neko raspoložen za neku zabavu, neko smiješno pitanje ili pitanje kojeg se Vi možda ne bi sjetili u datom trenutku, konstataciju…), širi je krug informacija (više ljudi = više informacija, što nam može pomoći u praćenju najnovijih trendova, završetku nekog zadatka, otkrivanju vlastitih pogrešaka, ali i učenju na tuđim itd).

Individualna obuka

Sva pažnja i vrijeme predavača je posvećeno samo Vama, brže učite, predavač se može prilagoditi Vašem nivou znanja čime znatno štedite vrijeme i novac, imate mogućnost uticaja na plan i program rada, tj. birate samo one teme koje Vas interesuju, na osnovu izabranih tema ostavljate mogućnost nama da Vam dodijelimo predavača koji je ekspert za te oblasti. Na prvi pogled ovo je skuplja obuka, ali je u stvari jeftinija za ljude kojima ove prednosti znače za brži napredak i bolje usvajanje znanja.