SolidWorks

Solidworks icon

Prednost SolidWorks-a jeste što nije ograničen na jednu grupu korisnika, već je namijenjen za sve korisnike koji se bave dizajnom/projektovanjem među kojima su mašinski i drugi inžinjeri, arhitekte, a i svi oni koji se smatraju dizajnerima (modni, likovni i slično) i žele da svoje ideje prenesu u „3D svijet“. SolidWorks, svojim alatima koji su laki za korištenje, omogućava dizajnerima da brzo i lako skiciraju svoje ideje, eksperimentišu sa karakteristikama i dimenzijama i stvaraju modele i detaljne tehničke crteže.

Svi polaznici će na kraju ove obuke biti sposobni da sami projektuju dijelova neke mašine ili nekog gotovog proizvoda. Naši iskusni predavači potrudiće se da vam prenesu praktična znanja, sve ono što su oni godinama izučavali kako bi na kraju obuke bili sposobni odmah da se zaposlite. Vjerujte potražnja za ljudima koji znaju neku od CAD / CAM tehnologija u koje spada i Solidworks je velika.

Naš pristup

Praksa, praksa i još prakse. Vjerujemo da se najbolje uči kroz praksu, pa smo tako i u našim kursevima fokus stavili na praktičan rad. IT EXPERT ljudi vole opuštenu radnu atmosferu, dobru energiju i zabavu, jer vjerujemo da se tada novo znanje najbolje i najlakše usvaja. Konstantno ćemo pratiti vaš rad tokom obuke kao i vaš napredak. Radimo u manjim grupama baš kako bi bili u mogućnosti da budemo posvećeni našim polaznicima.

Cijene kurseva

U zavisnosti od broja časova, tipa obuke i broja polaznika cijene su različite. U tabeli ispod možete pogledati tačne cijene za svaku vrstu obuke.

Našim polaznicima smo omogućili i plaćanje u ratama.

VRSTA OBUKE BROJ ČASOVA CIJENA OBUKE
Grupna 34 430 KM
Individualna 22 650 KM
Grupna Online 34 430 KM
Individualna Online 22 650 KM

Nudimo popuste za vjerne polaznike koji nakon nekog završenog kursa i sledeći upišu kod nas. Takođe, nudimo Vam mogućnost grupnog popusta ukoliko neki kurs upišete sa nekim od svojih prijatelja, poznanika ili članova porodice.

Plan rada:

 • VJEŽBA 1
  • Osnove upoznavanja sa programom SolidWorks
  • Raspored elemenata na ekranu programa SolidWorks
  • Korisnički interfejsi i korištenje tastera miša
  • Kreiranje jednostavnih modela 3D objekata
  • Opis osnovne procedure vezane za parametarsko modelovanje
  • Kreiranje dvodimenzionih slika
  • Opis pristupa zasnovanog na definisanju oblika pa tek onda dimenzija
  • Primjena komandi za dinamičko pregledanje
 • VJEŽBA 2
  • Opis osnovnih koncepata konstruktivne geometrije
  • Kreiranje binarnog stabla i osnovni opis bulovih operacija
  • Razumijevanje značaja redosljeda izvršenja operacija
  • Korištenje različitih opcija za izdužavanje objekata
  • Upotreba FEATURE menager projektnog stabla
  • Modifikovanje i ažuriranje dimenzija elemenata
  • Modifikovanje elemenata na osnovu prethodno izvršavanih operacija
  • Promjena naziva elemenata
  • Izmjena osnovnog objekta
 • VEŽBA 3
  • Kreiranje geometrijskih relacija
  • Korištenje dimenzionih promjenljivih
  • Prikazivanje, dodavanje i uklanjanje geometrijskih relacija
  • Razumjevanje i primjena različitih geometrijskih relacija
  • Kreiranje potpuno definisanih slika
 • VJEŽBA 4
  • Primjena geometrijskih relacija
  • Upotreba TRIM/EXTEND komande
  • Upotreba OFFSET komande
  • Razumjeti pristup zasnovanog na skiciranju profila
  • Upotreba CONVERT ENTITIES komande
  • Razumjevanje i primena referentne geometrije
  • Korištenje alata Fully define sketch
 • VJEŽBA 5
  • Upoznavanje sa suštinom BORN tehnike i naučiti primjenu ove tehnike
  • Razumjeti značaj primjene PARENT i CHILD relacija u modelima
  • Naučiti korištenje SUPPRESS FEATURE opcije
  • Način rješavanja problema vezanih za neželjene interakcije između elemenata
 • VJEŽBA 6
  • Kreiranje projekcija trodimenzionog modela
  • Razumjeti asocijativnu funkcionalnost
  • Kako koristiti osnovni format radnog lista
  • Uređivanje dvodimenzionih pogleda u DRAWING režimu
  • Kako prikazati i ukloniti dimenzije elemenat
  • Kreiranje referentnih dimenzija
  • EDIT SHEET I EDIT SHEET FORMAT
 • VJEŽBA 7
  • Cilj vježbe upoznavanje modela čvrstih tijela i njihovih dvodimenzionih crteža
 • VJEŽBA 8
  • Koncept i korištenje referentne geometrije
  • Primjena različitih opcija za kreiranje ref.geometrije
  • Kreiranje dodatnih pogleda u režimu dvodimenzionog prikazivanja
  • Kreiranje i podešavanje centralnih linija
  • Kreiranje osjenčenih slika u režimu 2D prikazivanja
 • VJEŽBA 9
  • Kako kreirati simetrične elemente
  • Korištenje MIRROR FEATURE komande
  • Kreiranje novih ivica i naslovnih blokova
  • Kreiranje cirkularnih šablona
  • Kreiranje i modifikovanje linearnih dimenzija
  • Identifikovanje simetričnih elemenata u projektima
  • Kreiranje SECTION VIEW pogleda u crtežima
 • VJEŽBA 10
  • Razumijevanje koncepta na osnovu kojih su definisani različiti alati za 3D projektovanje
  • Postavljanje većeg broja referentnih ravn
  • Kreiranje elemenata na osnovu pomjeranja poprečnog preseka duž određene prave linije u prostoru
  • Kreiranje izduženih elemenata
  • SHELL komanda (upotreba i značenje)
  • • Kreiranje zaobljenih ivica i isječaka na trodimenzionim modelima
 • VJEŽBA 11
  • Uraditi 3 modela sa kompletnim radioničkim crtežima
 • VJEŽBA 12
  • Upoznati komandu Swept Boss/Base i rad na primjerima
  • Upoznati komandu Lofted Boss/Base i rad na primjerima
  • Upoznati komandu Boundary Boss/Base i rad na primjerima
  • Upoznati komandu Draft
 • VJEŽBA 13
  • Upoznati komandu Swept Cut i rad na primjerima
  • Upoznati komandu Lofted Cut i rad na primjerima
  • Upoznati komandu Boundary Cut i rad na primjerima
  • Upoznati komandu Rib
 • VJEŽBA 14
  • Razumijevanje metodologije za modeliranje sklopa
  • Razumijevanje i upravljanje stepenima slobode za komponente sklopa
  • Kako koristiti veze između dijelova u programu SolidWorks
  • Postavljanje dijelova korištenjem SMART MATES funkcionalnosti programa SolidWorks
  • Rasklopljeno prikazivanje sklopova
  • Kreiranje crteža sklopova
  • Kreiranje i ažuriranje liste materijala od kojih je sačinjen model
 • VJEŽBA 15
  • Cilj vježbe je rad na sklopovima pojedinih elemenata i izrada 2D crteža sklopova
 • VJEŽBA 16
  • Cilj ove vježbe je upoznavanje sa izradom modela i 3D skica.

Sertifikacija

Nakon usvajanja novog znanja, informacija i mnogo praktičnog rada tokom kursa slijedi sertifikacija. Završetak kursa krunišemo dodjelom sertifikata koji je uključen u cijenu kursa.

Često postavljana pitanja

Kurs je namjenjen početnicima. Potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru, a nije potrebno poznavanje SolidWorks programa.
SolidWorks koriste mašinski inženjeri razrađuju svoje nove ideje i realizuju ih u obliku virtuelnih prototipova ili modela punih tela, velikih sklopova, podsklopova, detalja i crteža. Pomoću Solidworks-a moguće je da 2D i 3D skicu pretvorite u model punog tela pomoću jednostavnih, ali visokoefikasnih alatki za modelovanje.
Svi naši polaznici će dobiti materijale za učenje, a naši predavači će Vam biti dostupni putem e-mail kontakta da Vam pomognu i daju sugestije gdje griješite. Odgovaramo u najkraćem mogućem roku na sve Vaše upite.
Većinom će biti u poslijepodnevnim časovima, njih ćemo na osnovu želja i potreba većine polaznika nakon konsultacija sa svim polaznicima odrediti za grupnu i online obuku, dok će se termin individualne obuke u potpunosti prilagoditi polazniku.
Kontakt sa nama možete ostvari telefonom (+387 66 442 248), email-om ([email protected]), popunjavanjem kontakt forme na OVOM LINKU ili lično dolaskom na našoj adresi (Gavre Vučkovića br. 4, zgrada Jevrejskog kulturnog centra, Banja Luka).

SolidWorks

Vještine koje ćete naučiti:

 • Osnove upoznavanja sa programom SolidWorks
 • Raspored elemenata na ekranu programa SolidWorks
 • Opis osnovnih koncepata konstruktivne geometrije
 • Kreiranje binarnog stabla i osnovni opis bulovih operacija
 • Kreiranje geometrijskih relacija
 • Primjena geometrijskih relacija
 • Upoznavanje sa suštinom BORN tehnike i naučiti primjenu ove tehnike
 • Koncept i korištenje referentne geometrije
 • Kako kreirati simetrične elemente
 • Razumijevanje koncepta na osnovu kojih su definisani različiti alati za 3D projektovanje
 • Uraditi 3 modela sa kompletnim radioničkim crtežima
 • Upoznati komande
 • Razumijevanje metodologije za modeliranje sklopa

Broj časova: 22 - 34

VEĆ OD

430 KM

Prijavi se

Prijava na kurs

Možete se prijaviti na kurs i putem kontakt telefona: +387 66 442 248 ili popunjavanjem forme ispod.

Vrste obuke

Grupna obuka

Osnovna prednost ovog vida obuke je grupna atmosfera koju pojedinci trebaju da bi ih ona podstakla na neki rad (npr. neki od nas nemaju motivaciju za trening kod kuće, ali kada odemo u teretanu i vidimo kako drugi treniraju onda i mi dobijemo motivaciju), zanimljivije je (uvijek je neko raspoložen za neku zabavu, neko smiješno pitanje ili pitanje kojeg se Vi možda ne bi sjetili u datom trenutku, konstataciju…), širi je krug informacija (više ljudi = više informacija, što nam može pomoći u praćenju najnovijih trendova, završetku nekog zadatka, otkrivanju vlastitih pogrešaka, ali i učenju na tuđim itd).

Individualna obuka

Sva pažnja i vrijeme predavača je posvećeno samo Vama, brže učite, predavač se može prilagoditi Vašem nivou znanja čime znatno štedite vrijeme i novac, imate mogućnost uticaja na plan i program rada, tj. birate samo one teme koje Vas interesuju, na osnovu izabranih tema ostavljate mogućnost nama da Vam dodijelimo predavača koji je ekspert za te oblasti. Na prvi pogled ovo je skuplja obuka, ali je u stvari jeftinija za ljude kojima ove prednosti znače za brži napredak i bolje usvajanje znanja.

Online obuka

UŽIVO: štedi vrijeme i novac, fokus na predavanje je veći (neki ljudi ne vole buku, galamu, kao i konstatacije i pitanja drugih ljudi koja im mogu narušiti koncetraciju), komfor kućnog ambijenta. Takođe postoji i niz prednosti online predavanja uživo u odnosu na online kurseve koji nisu uzivo na kojima pregledamo snimak nekog snimljenog predavanja. Neke od tih prednosti su: bolja i brža komunikacija sa predavačima, mogućnost uticaja na plan i program rada, predavanja su na našem jeziku, predavačima Vam pregledaju i objašnjavaju zadatke koje imate nakon predavanja, ne daju Vam samo gotova rješenja zadataka bez objašnjenja itd.