Kurs Java programiranja - plan rada, cijene i sertifikacija

Kurs je namijenjen osobama koje se nikada nisu susrele sa Java programiranjem.
Na kursu krećemo krećemo od samih osnova i nadograđujemo Vaše znanje kroz cijeli kurs.
Nakon završetka kursa i položenog završnog ispita ostvarujete pravo na BESPLATAN SERTIFIKAT.

Kurs Java programiranja

Na kursu ćemo Vas naučiti kako da instalirate Javu, kako da se snalazite u NetBeans okruženu. Na kursu ćemo proći i osnovno objektno orjetisano programiranje, patlje, Modifikatore pristupa, apstraktne klase kontorle toka i još mnogo toga.

Plan rada:

Na ovom kursu ćete naučiti

 • Instalacija Jave
 • Instaliranje JDK-a
 • Instaliranje NetBeans-a
 • Snalaženje u NetBeans okruženju
 • Java API
 • Osnove objektno orijentisanog programiranja
 • Paketi i njihove deklaracije
 • Petlje while, do while i for
 • Kontrola toka – if i switch
 • Klase, konstruktori, objekti i metode
 • Modifikatori pristupa
 • Nasleđivanje
 • Apstraktne klase
 • Interfejsi
 • Polimorfizam
 • Enkapsuliranje
 • Rad sa klasom String
 • Rad sa nizovima
 • Rad sa kolekcijama
 • Rukovanje izuzecima – try catch i finally konstrukcija
 • Garbage kolektor

Plan rada - PDF

Osoba kuca na laptopu i pored se vidi šolja od kafe.

Cijene kurseva

U zavisnosti od broja časova i broja polaznika cijene su različite za različite vrste obuke. U tabeli ispod možete pogledati tačne cijene za svaku vrstu obuke.

Svim polaznicima smo omogućili i plaćanje na 2 jednake rate od kojih se prva uplaćuje na početku, a druga će biti na polovini kursa.

Vrsta obuke Broj časova Cijena
28 400 KM
18 550 KM
30 300 KM
20 500 KM

Nudimo popuste za vjerne polaznike koji nakon nekog završenog kursa i sledeći upišu kod nas. Takođe, nudimo Vam mogućnost grupnog popusta ukoliko neki kurs upišete sa nekim od svojih prijatelja, poznanika ili članova porodice.

Testiranje i sertifikacija

Svi polaznici koji kod nas završe kurs imaju besplatno testiranje njihovog znanja. Ukoliko polože test imaju i besplatnu sertifikaciju. Prolaznost na prvom testu je 90%, što nam je za pohvalu. Potrebno je samo da radite i da se trudite i rezultati će stići sami od sebe.

Testiranje

Testiranje se vrši tako što polaznici dobiju zadatak koji treba da završe u dogovorenom roku. Nakon dostavljanja zadatka, predavač će izvršiti procjenu kvaliteta završnog rada.

Sertifikacija

Ukoliko polaznik uspješno završi završni rad, stiče pravo na besplatan sertifikat koji će mu se dostaviti u dogovorenom roku.

Prijava na kurs

Možete se prijaviti na kurs i putem kontakt telefona: +387 66 442 248 ili popunjavanje forme ispod.

Često postavljana pitanja

Naš kurs je prilagođen polaznicima koji se nikada nisu susreli sa Java programiranjem. Tako da nije potrebno nikakvo prethodno znanje vezano za Java programiranje.
Prije upisa kursa Java programiranja potrebna Vam je osnovna informatička pismenost. (Korištenje interneta, email-a i poznavanje Windows okruženja).
Svi naši polaznici će dobiti materijale za učenje, a naši predavači će Vam biti dostupni putem e-mail kontakta da Vam pomognu i daju sugestije gdje griješite. Odgovaramo u najkraćem mogućem roku na sve Vaše upite.
Većinom će biti u poslijepodnevnim časovima, njih ćemo na osnovu želja i potreba većine polaznika nakon konsultacija sa svim polaznicima odrediti za grupnu i online obuku, dok će se termin individualne obuke u potpunosti prilagoditi polazniku.
Kontakt sa nama možete ostvari telefonom (+387 66 442 248), email-om ([email protected]), popunjavanjem kontakt forme na OVOM LINKU ili lično dolaskom na našoj adresi (Gavre Vučkovića br. 4, u sklopu Jevrejskog Kulturnog Centra, Banja Luka).

Java programiranje

Ne nije san, JAVA se nalazi svuda oko nas. U našim veš masinama, mašinama za sudje, televizorima, mobilnim telefonima, ali i van kuće u našim automobilima i u mnogo čemu drugom. Pomoću ovog veoma moćnog jezika napisani su mnogi programi koji su u mnogome olakšali život današnjeg čovjeka. Procjenjuje se da trenutno u svijetu više od 10 milijardi uredjaja koristi ovaj programski jezik.

Pomoću Jave mi naš realni svijet možemo pretvoriti u objekte koji medjusobno komuniciraju, djeluju i dijele informacije te je iz tog razloga ovaj jezik okarakterisan kao objektno orijentisan. Programski jezik JAVA jednostavniji je za korištenje od programskog jezika C ili C++. Veoma značajna prednost Jave u odnosu na ostale programske jezike je i to što program napisan u JAVI isto radi na svim operativnim sistemima, bez potrebe za izmjenama izvornog koda, što znatno štedi vrijeme programera koje je kao što znamo dragocjeno.

Jedna od velikih prednosti ovog jezika jeste njegova dugogodišnja prisutnost i ogroman broj programera koji ga svakodnevno koriste tako da se većina rješenja za evenualne probleme koje budete susretali u toku pisanja programa u ovom jeziku već nalazi na internetu. Ako Vam samo kažemo da trenutno u svijetu ima preko 10 miliona JAVA programera, ali ih i dalje nema dovoljno te potreba za njima samo raste iz godine u godinu, moći ćete zaključiti koliko je programiranje ovim programskim jezikom rasprostranjeno.

Trenutno najpopularnija razvojna okruženja za ovaj programski jezik su NetBeans kojim ćemo se i mi služiti tokom ovog kursa i Eclipse. Veoma značajna mogućnost koju imaju oba ova razvojna okruženja jeste mogućnost ”debugginga” tj. oni nam sami pokazuju dio koda u programu koji uzrokuje grešku.

JAVA na prvi pogled može da izgleda kao veoma težak jezik za naučiti, ali kad udjete malo dublje u svijet programiranja shvatićete da je u odnosu na druge jezike ovo jedan od lakših programskih jezika za savladiti, naročito uz pomoć programera koji ga već koriste, a čiju pomoć i znanje ćete Vi dobiti tokom ovog kursa. Takođe potrudićemo se da Vam sve objasnimo na jedan zanimljiv način, kako bi mogli što više sve razumjeti, što će znatno uštedjeti vrijeme koje biste potrosili, ako bi ste ga učili samostalno. Cilj nam je da na kraju kursa znate napisati kod programa koji nešto radi.

Ukoliko budete trebali još podataka o našim obukama, stojimo Vam na raspolaganju.

Vrste obuke

Grupna obuka

Osnovna prednost ovog vida obuke je grupna atmosfera koju pojedinci trebaju da bi ih ona podstakla na neki rad (npr. neki od nas nemaju motivaciju za trening kod kuće, ali kada odemo u teretanu i vidimo kako drugi treniraju onda i mi dobijemo motivaciju), zanimljivije je (uvijek je neko raspoložen za neku zabavu, neko smiješno pitanje ili pitanje kojeg se Vi možda ne bi sjetili u datom trenutku, konstataciju…), širi je krug informacija (više ljudi = više informacija, što nam može pomoći u praćenju najnovijih trendova, završetku nekog zadatka, otkrivanju vlastitih pogrešaka, ali i učenju na tuđim itd).

Individualna obuka

Sva pažnja i vrijeme predavača je posvećeno samo Vama, brže učite, predavač se može prilagoditi Vašem nivou znanja čime znatno štedite vrijeme i novac, imate mogućnost uticaja na plan i program rada, tj. birate samo one teme koje Vas interesuju, na osnovu izabranih tema ostavljate mogućnost nama da Vam dodijelimo predavača koji je ekspert za te oblasti. Na prvi pogled ovo je skuplja obuka, ali je u stvari jeftinija za ljude kojima ove prednosti znače za brži napredak i bolje usvajanje znanja.

Online obuka

UŽIVO: štedi vrijeme i novac, fokus na predavanje je veći (neki ljudi ne vole buku, galamu, kao i konstatacije i pitanja drugih ljudi koja im mogu narušiti koncetraciju), komfor kućnog ambijenta. Takođe postoji i niz prednosti online predavanja uživo u odnosu na online kurseve koji nisu uzivo na kojima pregledamo snimak nekog snimljenog predavanja. Neke od tih prednosti su: bolja i brža komunikacija sa predavačima, mogućnost uticaja na plan i program rada, predavanja su na našem jeziku, predavačima Vam pregledaju i objašnjavaju zadatke koje imate nakon predavanja, ne daju Vam samo gotova rješenja zadataka bez objašnjenja itd.